Ceny ustalane są indywidualnie dla każdego pacjenta na wizycie konsultacyjnej.