Wszystkie ceny podane są w PLN

Stomatologia Zachowawcza
Przegląd stomatologiczny z konsultacją 100
Wypełnienie światłoutwardzalne
(w zależności od wielkości wypełnienia)
200-350
Odbudowa zęba na ćwieku lub włóknie szklanym 450-550
Bonding 1 punkt 400
Opatrunek lecznicczy w zębie stałym 100
Wizyta adaptacyjna
(zapoznanie dziecka z gabinetem, badanie, planowanie leczenia)
100
Leczenie zębów mlecznych:
Opatrunek w zębie mlecznym 100
Wypełnienie zęba mlecznego 150-250
Znieczulenie przewodowe 80
Znieczulenie nasiękowe 50
Znieczulenie komputerowe The Wand 80
Sedacja podtlenkiem azotu (gaz rozweselający) 200
Maseczka do sedacji wielokrotnego użytku 40
Leczenie endodontyczne – kanałowe
Leczenie obejmuje: otwarcie zęba, udrożnienie i opracowanie kanałów oraz ich wypełnienie w zależności od ilości kanałów:
jeden kanał 500
dwa kanały 700
trzy kanały 900
Tymczasowa odbudowa pod koferdam 250
Tymczasowa odbudowa do leczenia kanałowego 150-250
Leczenie endodontyczne przeprowadzane pod mikroskopem
siekacze i kły 650
przedtrzonowce 850
trzonowce 1200
każdy następny kanał 250
usunięcie złamanego narzędzia/wkładu – pierwsza wizyta 300
każda następna wizyta 200
powtórne leczenie kanałowe, dopłata do 1 kanału 300
leczenie zęba przez koronę protetyczną – dopłata 200
Periodentologia
Konsultacja periodontologiczna wstępna 150
Kontrola przebiegu leczenia 150
Pomiar kieszonek dziąsłowych 200
Kiretaż zamknięty – zabieg 400
Kiretaż zamknięty – kolejna godzina 400
Wydłużenie korony klinicznej (za jeden ząb) 600
Czyszczenie otwarte (za jedną godzinę) 700
Zabieg regeneracyjny przyzębia 1500
+ koszt materiału
Pokrycie pojedynczych recesji 800
Profilaktyka
Badanie stomatologiczne z instruktażem higieny jamy ustnej; 50
RTG przylegające; 40
RTG pantomograficzne; 100
RTG cefalometryczne; 100
Laser biostymulacyjny wspomagający leczenie 30
Szczotkowanie zębów mlecznych preparatem fluorowym:
Pierwsza wizyta 50
Kolejne wizyty 30
Lakowanie zębów:
Jeden ząb 70
Lakowanie poszerzone 90
Usunięcie złogów nazębnych ultradźwiękami:
Z jednego łuku 100
Z dwóch łuków 160
Piaskowanie zębów:
Jeden łuk zębowy 120
Zabezpieczenie profilaktyczne zębów przez lakierowanie preparatem fluorowym:
Jeden łuk zębowy 80
Dwa łuki zębowe 150
Kompleksowa higienizacja jamy ustnej:
usunięcie kamienia nazębnego, osadu, piaskowanie oraz lakierowanie;
400
Lapisowanie zębów jedna wizyta; 30-40
Wybielanie zębów:
Wybielanie zębów – 1 łuk zębowy – lampą Beyond 600
Wybielanie zębów – 2 łuki zębowy 1000
Wybielanie metodą tradycyjną (szyny do wybielania) 700
Wybielanie pojedynczego zęba martwego 200
Szynowanie zębów – 1 ząb 150
PrOtetyka
Konsultacja protetyczna – badanie,zaplanowie leczenia,wycena 150
Protezy ruchome akrylowe:
Proteza całkowita górna lub dolna; 1200
Proteza częściowa górna lub dolna 700-1200
Proteza natychmiastowa (zakładana bezpośrednio po ekstrakcji zębów) 1400
Protezy szkieletowe:
Proteza szkieletowa; 2200
Szynoproteza; 2700
Proteza szkieletowa bezklamrowa na zasuwach
(uzależniona od ilości koron)
3000
Proteza elastyczna (ACRON) 2500
Korony:
Korona tymczasowa; 150
Korona pełnokompozytowa Signum; 800
Licówka pełnokompozytowa; 800
Korona porcelanowa; 1100
Korona pełnoceramiczna; 1700-2000
Punkt porcelanowy w moście; 1100
Inne prace protetyczne:
Szyna relaksacyjna; 400
Szyna nagryzowa sztywna; 600
Podścielenie protezy całkowitej lub częściowej; 300
Wkład koronowo – korzeniowy prosty 600
Wkład koronowo – korzeniowy złożony 700
Modele Wax up + mock up za 1 punkt 150
Most adhezyjny 1000
Naprawy prac protetycznych:
Naprawa-sklejenie protezy; 150
Sklejenie protezy z pobraniem wycisku; 250
Dostawienie zęba lub klamry do protezy; 250
(za każdy następny punkt) +50
Zdjęcie mostu (przecięcie korony) 100
Podścielenie protezy całkowitej lub częściowej 300
Chirurgia stomatologiczna
Konsultacja w gabinecie specjalisty chirurgii stomatologicznej 100
Ekstrakcja zęba mlecznego 100-150
Ekstrakcja zęba jednokorzeniowego 200
Ekstrakcja zęba wielokorzeniowego 200-250
Ekstrakcja zęba poprzez dłutowanie 300-350
Ekstrakcja zęba częściowo zatrzymanego 400-550
Operacyjne usunięcie zęba (w szczególności ósemki) 500-1000
Wyłuszczenie torbieli zębopochodnej 350-700
Resekcja wierzchołka korzenia zęba – przedniego 1000
Resekcja wierzchołka korzenia zęba – bocznego 1200
Plastyka zatoki szczękowej 400-600
Przerost błony śluzowej do 3 zębów 350-500
Podcięcie wędzidełka wargi górnej lub języka 350-500
Nacięcie ropnia podśluzówkowego z drenażem 200
Nacięcie ropnia podokostnego z drenażem 250
Opatrunek chirurgiczny 100
Szycie zębodołu 100
Zdjęcie szwów + kontrola 100
Materiały kościotwórcze 500
Wycinek do badania histopatologiczego z wynikiem 100
Zniczeulenie miejscowe 50
Znieczulenie ogólne dożylne do ekstrakcji do 5 zębów,
bez intubacji, krótkie do 30 min
od 400
Ortodoncja
Wizyta konsultacyjna 150
Wykonanie modeli diagnostycznych-skan cyfrowy 150
Plan leczenia z analizą cefalometryczną 500
Wizyta kontrolna aparatów samoligaturujących 250
Aparaty ruchome 1200
Aparat Hassa 2000
Wizyta kontrolna Aparatu Hassa 150
Aparaty stałe Damon Clear – 1 łuk 3500
Aparaty stałe samoligaturujące metalowe – 1 łuk 3250
Aparaty stałe samoligaturujące kosmetyczne – 1 łuk 6000
Aparat Ingocnito – 1 łuk 20000
Aparat Twin-force 3000
Demontaż aparatu stałego
(retainer górny + dolny, skan cyfrowy uzębienia)
1300
Kontrola po ściągnięciu aparatu 150
Ponowne założenie retainera stałego – 1 łuk 600
Aparat Trainer 800