Cennik prywatnych usług stomatologicznych w Z.O.Z. ELMADENT
Ceny podane są w PLN

IMPLANTOLOGIA I IMPLANTOPROTETYKA

Konsultacja implanto-protetyczna – 200,-
(obejmuje: wywiad, ocena zdjęcia cyfrowego pan tomograficznego ,planowanie leczenia z wyceną) – płatne bez podjęcia leczenia podczas wizyty

Wizyta kontrolna implanto-protetyczna – 50,-

Implant system AB Dental (element wewnątrzkostny) – 2500,-

Implant system ANYRIDGE (element wewnątrzkostny) – 3000,-

Korona na implancie licowana porcelaną na podbudowie metalowej – 2500,-

Korona na implancie cyrkonowa – 3000,-

Augmentacja (regeneracja) kości (1 punkt kostny) – zabieg uzupełnienia brakującej kości w łuku zębowym – 3000,-