• Chirurgia stomatologiczna – rozwiń/zwiń
 • Chirurgia stomatologiczna – dziedzina medycyny zajmująca się leczeniem operacyjnym jamy ustnej i okolic przyległych. Wyłoniła się w drugiej połowie XIX w. jako podspecjalność stomatologii wymagająca przygotowania ogólnochirurgicznego. Jest jedną z dwóch specjalności stomatologicznych (obok ortodoncji) uzyskiwanych w Polsce, których wzajemne uznawanie przez kraje członkowskie Unii, zagwarantowane zostało w Traktacie Akcesyjnym.

  Zakres zabiegów wykonywanych przez chirurga stomatologa, chirurga szczękowo-twarzowego oraz laryngologa, jako lekarzy zajmujących się operacjami w obszarze twarzoczaszki, bywa różny i zależny jest od posiadanych przez operującego umiejętności.

  Do najczęściej wykonywanych procedur w chirurgii stomatologicznej należą:

  □ ekstrakcje (również zębów zatrzymanych i jeszcze niewyrzniętych), ekstrakcje zębów mądrości,
  □ odsłanianie zębów zatrzymanych w łuku,
  □ plastyki połączeń jamy ustnej z zatoką szczękową
  □ leczenie ropni oraz przetok ustno-twarzowych,
  □ resekcje wierzchołka korzeni, hemisekcje,
  □ zabiegi usunięcia włókniaków, nadziąślaków, mukoceli, brodawczaków i innych zmian błony śluzowej,
  □ chirurgiczne przygotowanie jamy ustnej do leczenia protetycznego,
  □ podcinanie wędzidełek warg i języka
  □ wykonywane metodą endoskopową,
  □ zabiegi z zakresu implantoprotetyki stomatologicznej,
  □leczenie nowotworów łagodnych oraz niektórych postaci nowotworów złośliwych jamy ustnej i warg oraz guzów nowotworopodobnych,
  □ operacje usunięcia torbieli twarzoczaszki,
  □ terapia ortopedyczna złamań zębów, wyrostków zębodołowych, szczęk i żuchwy,
  □ farmakologiczne i operacyjne leczenie chorób gruczołów ślinowych i stawów skroniowo-żuchwowych,
  □ leczenie zespołów bólowych twarzoczaszki,
  □ zabiegi z zakresu chirurgii periodontologicznej.

CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA

Konsultacja w gabinecie specjalisty chirurgii stomatologicznej 50,-

Ekstrakcja zęba mlecznego 50 – 100,-

Ekstrakcja zęba jednokorzeniowego 150,-

Ekstrakcja zęba wielokorzeniowego 200 – 250,-

Ekstrakcja zęba poprzez dłutowanie 250 – 300,-

Ekstrakcja zęba częściowo zatrzymanego 350 – 450,-

Operacyjne usunięcie zęba (w szczególności ósemki) 500 – 800,-

Wyłuszczenie torbieli zębopochodnej 350 – 700,-

Resekcja wierzchołka korzenia zęba przedniego 600,-

Resekcja wierzchołka korzenia zęba bocznego 800,-

Plastyka zatoki szczękowej 350 – 500,-

Przerost błony śluzowej 350 – 500,-

Podcięcie wędzidełka wargi górnej lub języka 250 – 350,-

Nacięcie ropnia podśluzówkowego z drenażem 150,-

Nacięcie ropnia podokostnego z drenażem 250,-

Opatrunek chirurgiczny 50,-

Szycie zębodołu 50,-

Zdjęcie szwów +kontrola 50,-

Materiały kościotwórcze 450,-

Wycinek do badania histopatologicznego z wynikiem 100,-

Znieczulenie miejscowe 50,-

Znieczulenie ogólne dożylne do ekstrakcji do 5 zębów,

bez intubacji, krótkie do 30 minut 400,-